PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Đời sống lịch sử, xã hội
  • Đời sống văn học
  • Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu
  • Đò Lèn (Nguyễn Duy)
  • Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VĂN HỌC VIỆT NAM

Văn học Việt Nam giai đoạn 1975 - nay (Phần 1)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 95

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào