PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Văn học chịu tác động của đời sống xã hội
    • Biến động của đời sống xã hội
    • Đời sống văn học
  • Các văn bản đã học thuộc giai đoạn 1900-1930
  • Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VĂN HỌC VIỆT NAM

Một số đặc điểm của văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX (Phần 1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 195

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào