PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1. Dạng bài CO2 phản ứng với OH-
  • Phương pháp chung
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
 • Dạng 2. Muối cacbonat phản ứng với H+
  • Phương pháp chung
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 12

Bài 6. Các kim loại nhóm IA, IIA và hợp chất

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 46

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào