PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Tính tần số kiểu gen, tần số alen
  • Di truyền quần thể tự thụ
  • Di truyền quần thể ngẫu phối
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

DI TRUYỀN HỌC

Bài 7. Bài tập về di truyền học quần thể và di truyền học người

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 95

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào