PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • I. Đại cương hóa hữu cơ và phản ứng cháy
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
 • II. Phản ứng cộng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 11

Bài 3. Đại cương hoá hữu cơ và hiđrocacbon

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 206

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào