PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • So sánh
  • Nhân hoá
  • Ẩn dụ
  • Hoán dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỌC HIỂU

Các biện pháp tu từ (Phần 1)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 293

Chưa có thông báo nào