PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ phần 1
  • Ví dụ phần 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

MỘT SỐ CHIẾN THUẬT LÀM BÀI

Bài 5. Bài toán giới hạn trong giao thoa sóng

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 59

Chưa có thông báo nào