PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Phần 1
  • Phần 2
  • Phần 3
  • Phần 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI

Bài 2. Phương pháp ôn tập khái quát nền kinh tế - xã hội

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 73

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào