PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH)

Phương pháp xử lý các bài toán chứa tham số của phương trình, bất phương trình, hệ phương trình (P2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 53

Lưu ý: Trong VD4, thầy tính nhầm kết quả BPT \[4 - {m^2} > 0\]. Các em sửa thành \[ - 2 < m < 2\] và kết quả cuối cùng là \[0 < m < 2\] nhé

Chưa có thông báo nào