PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • I. Dạng bài về halogen
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
 • II. Dạng bài về axit sunfuric
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 10

Bài 3. Nhóm halogen, oxi lưu huỳnh

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 201

Chưa có thông báo nào