PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Quy tắc cộng - Quy tắc nhân
  • Hoán vị
  • Chỉnh hợp
  • Tổ hợp
  • Xác suất của biến cố
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Tổ hợp - Xác suất

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 3.576

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào