PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Quy tắc cộng - Quy tắc nhân
  • Hoán vị
  • Chỉnh hợp
  • Tổ hợp
  • Xác suất của biến cố
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Tổ hợp - Xác suất

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 257

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào