PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
  • VD6
  • VD7
  • VD8
  • VD9
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

MỘT SỐ KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Gán hệ trục để xử lý bài toán không gian cổ điển (có sử dụng Casio)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 53

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào