Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
 • 1. Phương trình tương đương
 • 2. Phương trình lượng giác cơ bản
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • 3. Một số ví dụ vận dụng thực tế
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Phương trình lượng giác cơ bản (P1)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 310

Chưa có thông báo nào