Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết + Bài 1
  • Bài 2 + 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

Số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 153

Chưa có thông báo nào