Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Đường đi Hamilton và chu trình Hamilton - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Định lí Dirac - Ví dụ 3
  • Định lí Ore - Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. LÀM QUEN VỚI MỘT VÀI KHÁI NIỆM CỦA LÍ THUYẾT ĐÔ THỊ

Đường đi Euler và đường đi Hamilton (P2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 20

Chưa có thông báo nào