Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

Trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 475

Chưa có thông báo nào