Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết hàm số mũ
  • Nhận biết hàm số mũ +VD1
  • So sánh +VD2
  • Nhận biết, vẽ đồ thị hàm số mũ +VD3,VD4
  • Một số ví dụ vận dụng +VD5
  • VD6
Nhấn để bật tiếng
X

HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Hàm số mũ

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 168

Chưa có thông báo nào