Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 7
  • Bài 8
  • Bài 9
  • Bài 10
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG

Phép biến hình. Phép tịnh tiến (P2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 33

Chưa có thông báo nào