Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Phép biến hình
    • Bài 1
    • Bài 2
  • Phép tịnh tiến
    • Bài 3 - 4
    • Bài 5 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG

Phép biến hình. Phép tịnh tiến (P1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 39

Chưa có thông báo nào