Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Lũy thừa với số mũ tự nhiên và số nguyên
  • Lũy thừa với số mũ hữu tỉ và một số tính chất
  • VD1
  • VD2-VD3
  • VD4-VD5
  • VD6-VD8
Nhấn để bật tiếng
X

HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Phép tính luỹ thừa với số mũ thực

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 747

Chưa có thông báo nào