Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Hình lăng trụ đứng
  • Bài 1, Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều. Thể tích của một số hình khối (P1)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 98

Chưa có thông báo nào