Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 3: Giới hạn dãy số có lũy thừa
  • VD1 - VD2
  • VD3 - VD4
 • Dạng 2: Tổng cấp số nhân lùi vô hạn
  • VD5 - VD6
  • VD7 - VD8
  • VD9 - VD11
Nhấn để bật tiếng
X

GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC

Giới hạn của dãy số (P2)

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 211

Chưa có thông báo nào