Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Hình chiếu trục đo - Ví dụ 7,8,9
  • Góc trục đo và hệ số biến dạng - Ví dụ 10
  • Hình chiếu trục đo vuông góc đều - Ví dụ 11
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MỘT SỐ YẾU TỐ VẼ KĨ THUẬT

Hình biểu diễn của một hình, khối (P2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 76

Chưa có thông báo nào