Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
 • Nhắc lại về hình chóp
 • Dạng 3: Chứng minh thẳng hàng
  • Bài 5
  • Bài 6
 • Dạng 4: Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
  • Bài 7
  • Bài 8
Nhấn để bật tiếng
X

QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN

Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian (P2)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 319

Chưa có thông báo nào