Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết hàm số logarit
  • Tìm tập xác định của hàm số logarit
  • So sánh
  • Nhận biết, vẽ đồ thị hàm số logarit
  • Tìm GTLN, GTNN của hàm số
  • Một số bài toán vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Hàm số logarit

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 180

Chưa có thông báo nào