Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
 • Tính chất
 • Dạng 1. Tính giá trị của biểu thức
  • VD1-VD2
 • Dạng 2. Rút gọn
  • VD3-VD5
 • Dạng 3. Chứng minh
  • VD6-VD7
Nhấn để bật tiếng
X

HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Phép tính lôgarit (P1)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 244

Chưa có thông báo nào