Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm đồ thị - Ví dụ 1,2
  • Đơn đồ thị, đa đồ thị. Đồ thị đầy đủ - Ví dụ 3,4
  • Bậc của đỉnh - Ví dụ 5,6
  • Đường đi và chu trình - Ví dụ 7
  • Ví dụ 8,9
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. LÀM QUEN VỚI MỘT VÀI KHÁI NIỆM CỦA LÍ THUYẾT ĐÔ THỊ

Đồ thị

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào