Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ - Bài 1,2
  • Bài 3
  • Bài 4,5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MỘT SỐ YẾU TỐ VẼ KĨ THUẬT

Hình biểu diễn của một hình, khối (P1)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 32

Chưa có thông báo nào