Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Ý nghĩa hình học của đạo hàm. Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠO HÀM

Đạo hàm (P2)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 159

Chưa có thông báo nào