Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Một số tiêu chuẩn của bản vẽ kĩ thuật
  • Bài 1 - Bài 3
  • Nguyên tắc trên một bản vẽ kĩ thuật
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MỘT SỐ YẾU TỐ VẼ KĨ THUẬT

Bản vẽ kĩ thuật (P1)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 10

Chưa có thông báo nào