Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
 • Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
  • Lý thuyết
  • VD1 - VD2
 • Giới hạn một bên
  • VD3 - VD6
 • Giới hạn vô cực
  • VD7 - VD8
  • VD9 - VD10
Nhấn để bật tiếng
X

GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC

Giới hạn của hàm số (P1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 268

Chưa có thông báo nào