Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Đồ thị có trọng số và bài toán tìm đường đi ngắn nhất
  • Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. LÀM QUEN VỚI MỘT VÀI KHÁI NIỆM CỦA LÍ THUYẾT ĐÔ THỊ

Bài toán tìm đường đi ngắn nhất (P1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 27

Chưa có thông báo nào