Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán người đưa thư
  • Kiến thức cần nhớ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Láng giềng gần nhất
  • Kiến thức cần nhớ
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. LÀM QUEN VỚI MỘT VÀI KHÁI NIỆM CỦA LÍ THUYẾT ĐÔ THỊ

Bài toán tìm đường đi ngắn nhất (P2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 16

Chưa có thông báo nào