Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Một ví dụ
  • Quy tắc nhân xác suất, Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

XÁC SUẤT

Biến cố giao và quy tắc nhân xác suất (P2)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 87

Chưa có thông báo nào