Topclass iLearn Toán 11 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa đạo hàm của một hàm số. Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ý nghĩa Vật lí của đạo hàm. Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠO HÀM

Đạo hàm (P1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 211

Chưa có thông báo nào