Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • I. Một số tính chất và quy tắc:
    • Định lý 1, 2, 3
    • VD 1, 2
    • VD 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Giới hạn của hàm số - Một số dạng vô định

Bài 1. Giới hạn của hàm số

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 10.102

Nội dung: Bài giảng giới thiệu các quy tắc về tính giới hạn hàm số, cùng các ví dụ minh họa đi kèm dễ nhớ, dễ hiểu.


Chưa có thông báo nào