Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập mẫu - Bài 2
    • Câu 1
    • Câu 2 -3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7. Tích phân suy rộng loại 2

Bài 1. Định nghĩa – ví dụ (P2)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.455

Nội dung: 

  • Bài giảng cung cấp các định nghĩa về tích phân, tích phân suy rộng loại 2

Chưa có thông báo nào