Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3,4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7, 8
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Giới hạn của hàm số - Một số dạng vô định

Bài 2. Một số giới hạn đặc biệt

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 15.650

Nội dung: Bài giảng giới thiệu các quy tắc về tính giới hạn hàm số, cùng các ví dụ minh họa đi   kèm dễ nhớ, dễ hiểu.Chưa có thông báo nào