Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • 3. Định lý hàm số liên tục tại điểm x0
  • BT 1
  • BT 2
  • BT 3
 • 4. ĐN + 5. Ý nghĩa
  • Hàm liên tục trên 1 khoảng,1 đoạn + ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4. Hàm liên tục – Điểm gián đoạn

Bài 1. Các khái niệm (P2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.019

Nội dung: 

 • Bài giảng cung cấp các ví dụ minh họa về tính liên tục và điểm gián đoạn của hàm số 


Chưa có thông báo nào