Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • VD 1
  • VD 2
  • Chú ý
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 8. Chuỗi số

Bài 1. Đại cương về chuỗi số (P1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 2.775

Nội dung:  Bài giảng cung cấp lý thuyết và các ví dụ về chuối số là 1 trong những phần kiến thức khó của giải tích

Chưa có thông báo nào