Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 9
  • Ví dụ 10
  • Ví dụ 11
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Quy tắc Lopitan

Bài 1. Quy tắc Lopitan (P2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 3.587

Nội dung: 

Bài giảng giới thiệu tiếp các ví dụ về quy tắc lopitan tính giới hạn vô địnhChưa có thông báo nào