Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Tiêu chuẩn so sánh 2
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Định lí + ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Tích phân suy rộng loại 1

Bài 2. Các tiêu chuẩn hội tụ (P2)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 2.189

Nội dung: 

 • Bài giảng cung cấp tiếp các định lý về tiêu chuẩn hội tụ

Chưa có thông báo nào