Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Quy tắc Lopitan
  • Bài 1, 2
  • Bài 3, 4
  • Bài 5, 6
  • Bài 7, 8
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Quy tắc Lopitan

Bài 1. Quy tắc Lopitan (P1)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 5.800

Nội dung: 

Bài giảng giới thiệu công thức và các ví dụ về quy tắc lopitan tính giới hạn vô địnhChưa có thông báo nào