Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Ví dụ 1
  • Câu 7
  • Câu 8
  • Câu 9
 • Ví dụ 2
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Tích phân suy rộng loại 1

Bài 1. Định nghĩa – ví dụ (P2)

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 3.462

Nội dung: 

 • Bài giảng cung cấp các định nghĩa về tích phân, tích phân suy rộng

Chưa có thông báo nào