Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Dấu hiệu Côsi
  • VD 1
  • VD 2
  • VD 3
 • Dấu hiệu tích phân
  • Lý thuyết
  • VD 1
  • VD 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 8. Chuỗi số

Bài 2. Chuỗi số dương (P4)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 1.218

Bài giảng cung cấp Dấu hiệu Côsi + Dấu hiệu tích phân để xét sự hội tụ của chuỗi số dương

Chưa có thông báo nào