Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Tính chất
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3. Vô cùng lớn- Vô cùng bé

Bài 1. Vô cùng bé

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 4.087

Nội dung: Bài giảng giới thiệu về khái niệm đại lượng vô cùng lớn, cùng các ví dụ minh họa đi kèm dễ nhớ, dễ hiểu.


Chưa có thông báo nào