Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • a. Tiêu chuẩn so sánh 1
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Tích phân suy rộng loại 1

Bài 2. Các tiêu chuẩn hội tụ (P1)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 3.358

Nội dung: 

 • Bài giảng cung cấp các định lý về tiêu chuẩn hội tụ

Chưa có thông báo nào