Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5. Khai triển Taylor - Maclaurin

Bài 1. Khai triển Taylor

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 4.492

Nội dung: 

  • Bài giảng cung cấp dạng khai triển Taylor giúp phân tích 1 hàm số thành dạng tổng các đa thức.


Chưa có thông báo nào