Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • So sánh vô cùng bé
    • Định nghĩa
    • VD 1, 2
    • VD 3, 4
    • VD 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3. Vô cùng lớn- Vô cùng bé

Bài 2. So sánh vô cùng bé

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 10.909

Nội dung: 

Bài giảng giới thiệu về cách so sánh vô cùng bé, cùng các ví dụ minh họa đi   kèm dễ nhớ, dễ     hiểu.


Chưa có thông báo nào