Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Các dấu hiệu hội tụ của chuỗi số dương
  • a) Dấu hiệu so sánh
  • VD 1
  • VD 2
  • Chuỗi rierman, VD 3
  • VD 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 8. Chuỗi số

Bài 2. Chuỗi số dương (P1)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 1.604

Chưa có thông báo nào